Wil jij ook leren schaatsen?

Zaterdag 30 september 2023 begint het nieuwe schaatsseizoen op kunstijsbaan “de Westfries”. IJsclub Nibbixwoud start dan weer de cursus jeugdschaatsen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deze lessen worden verzorgd op de zaterdagochtend van 8:00 uur tot 9:00 uur onder leiding van zeer ervaren trainers. Maar ook als je al kan schaatsen, dan leren wij jou de fijne kneepjes, om nog beter en sneller te rijden.  Daarvoor krijg je 11 lessen, je toegangspas tot de baan, een schaatshelm in bruikleen en de cursus wordt afgesloten met een examen en officieel schaatsdiploma van de KNSB. Maar ook jeugdwedstrijden, mini-marathons en de befaamde Westfrieslandtocht zijn bij de cursus inbegrepen.

Wil jij leren schaatsen of wil je meer informatie over het jeugdschaatsen?

Mail voor een aanmeldingsformulier naar jeugdschaatsen-nibbixwoud@ziggo.nl

 

Regelementen betreffende het lidmaatschap:

  • Indien een kind deelneemt aan het jeugdschaatsen dan dient u lid te worden van onze vereniging. Bij leden onder de 16 jaar dient een ouder ook ingeschreven te worden als lid. Het kind betaalt geen contributie, alleen de ouders in dat geval (zie gezinskaart)
  • Ons contributiejaar loopt van 1 mei tot en met 30 april
  • Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd
  • Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient u dat schriftelijk te melden bij de ledenadministratie voorafgaand aan het volgende contributiejaar. Indien u opzegt tijdens het contributiejaar dan zal deze ingaan op het eerstvolgende contributiejaar