Wil jij lid worden van IJsclub Nibbixwoud? Meld je aan via ijsclubnibbixwoud@ziggo.nl

Bij aanvraag van een gezinskaart (beide ouders en kinderen tot 16 jaar) à € 10,=  vermelden naam, adres en geboortedatum van alle gezinsleden tot 16 jaar.

Persoonlijke kaart boven de 16 jaar à € 7,= . Vermelden naam, adres en geboortedatum.

Je ontvangt dan zo snel mogelijk een contributiekaart.

 

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap bij IJsclub Nibbixwoud:

 

  • mogelijkheid tot deelname aan het jeugdschaatsen op kunstijsbaan De Westfries
  • gratis toegang tot onze natuurijsbaan voor het hele gezin tot en met 15 jaar
  • gratis toegang tot onze natuurijsbaan bij een persoonlijk lidmaatschap
  • gratis toegang tot kunstijsbaan De Westfries in november, tijdens de avond georganiseerd door District Medemblik
  • u bent verzekerd tijdens het sporten / recreëren op onze natuurijsbaan in geval van natuurijs
  • toegang tot de jaarlijkse ledenvergadering

Regelementen betreffende het lidmaatschap:

  • Indien een kind deelneemt aan het jeugdschaatsen dan dient u lid te worden van onze vereniging. Bij leden onder de 16 jaar dient een ouder ook ingeschreven te worden als lid. Het kind betaalt geen contributie, alleen de ouders in dat geval (zie gezinskaart)
  • Ons contributiejaar loopt van 1 mei tot en met 30 april
  • Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd
  • Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient u dat schriftelijk te melden bij de ledenadministratie voorafgaand aan het volgende contributiejaar. Indien u opzegt tijdens het contributiejaar dan zal deze ingaan op het eerstvolgende contributiejaar